TruckersMP Status

Multiplayer: Alpha 0.2.2.6.0
Euro Truck Simulator 2: 1.34.0.17s Launcher: 1.0.0.4
Launcher: 1.0.0.4 ETS2: 1.34.0.17s
American Truck Simulator: 1.34.0.4s ATS: 1.34.0.4s

Server status

Server status

(Refresh every 60 seconds)
Đang xếp theo thứ tự mặc định Xếp theo server đông nhất

Game time:


CÁC ĐỊA ĐIỂM ĐÔNG NGƯỜI CHƠI PHỔ BIẾN

EU2 Calais City:

EU2 Calais:

EU2 Calais/Duisburg Road:

EU2 C-D Road:

EU2 Duisburg City:

EU2 Duisburg:

EU2 Brussel City:

EU2 Brussel:

EU2 Rotterdam City:

EU2 Rotterdam:

EU2 Amsterdam City:

EU2 Amsterdam:

EU2 Osnabrück City:

EU2 Osnabrück:

EU2 Düsseldorf City:

EU2 Düsseldorf:Euro Truck Simulator 2

ETS2 Europe 1 [Simulation]

27/2300

ETS2 Europe 2

755/4200

18 %
ETS2 Europe 3 [No Cars]

82/2300

ETS2 Europe 4 [Freeroam]

16/2300


American Truck Simulator

ATS Europe 2

5/2000

ATS United States

368/1500

25 %

Thống kê truy cập

web stats visitors by country counter